Noodfonds

Stichting Capelle Werkt is verantwoordelijk voor de verstrekking van acute financiële hulp aan inwoners van Capelle aan den IJssel. Capellenaren komen alleen voor noodhulp in aanmerking op voordracht van intermediairs zoals de huisarts of het welzijnswerk.

Deze intermediairs kunnen een aanvraag indienen door het ingescande Aanvraagformulier Noodfonds Capelle volledig ingevuld en ondertekend en voorzien van de benodigde bijlagen te mailen aan noodhulp@capelleaandenijssel.nl

Het fonds maakt het bedrag rechtstreeks over aan de hulpverlenende instantie, of zonodig aan de schuldeiser, nooit direct aan de cliënt.

Financiële Noodhulp

Stichting CapelleWerkt heeft de verantwoordelijkheid overgenomen van het Fonds Bijzondere Noden Rotterdam. Het fonds, dat aanvragen voor acute financiële noodhulp behandelt, gaf in november 2013 de opdracht terug aan de gemeente Capelle aan den IJssel vanwege de grote toename van Rotterdamse klanten.

Van Cappellenstichting

Het noodfonds heeft ongeveer 24.000 euro per jaar tot zijn beschikking. Deels komt dit uit de rente van schenkingen van de Van Cappellenstichting, deels uit het gemeentelijk armoedefonds.

Meer informatie vindt u op de website van de Gemeente Capelle aan den IJssel.

Show Buttons
Hide Buttons