Stichting Capelle Werkt..

Stichting CapelleWerkt, ook wel CapelleWerkt, is opgericht om hulp te bieden aan werkzoekenden binnen de gemeente Capelle aan den IJssel.

Ons doel is om de arbeidsparticipatie te bevorderen en ondersteuning te bieden bij uitstroom uit de bijstand. CapelleWerkt helpt werkzoekenden met een uitkering aan een leerwerkplaats. Hierbij streven wij ernaar om maatwerk te leveren tussen de vraag uit het bedrijfsleven en aanbod vanuit de werkzoekenden.

Werkzoekenden doen zo werkervaring op waardoor de uitstroom naar een betaalde baan wordt vergroot. CapelleWerkt biedt werkzoekenden ook trainingen aan op het gebied van werknemersvaardigheden. Door te werken aan de ontwikkeling van werkzoekenden, door middel van coaching en begeleiding, krijgen zij een betere kans op de arbeidsmarkt.

Tegelijkertijd bieden wij werkgevers zo een beter aanbod van personeel. Zo hebben we al diverse werkgelegenheidsprojecten met succes uitgevoerd en hebben we klanten geplaatst in onder andere de zorg, het groenonderhoud en veiligheid.

fotos capellewerkt home

Dagelijks bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.30 uur tot 16.30 uur.

Naast het creëren van werkgelegenheidsprojecten zet CapelleWerkt ook projecten op ten bate van het maatschappelijk welzijn van de Capelse gemeenschap. Zo is Meubel- en kledingbank Goed voor Elkaar! opgezet om mensen die niet over voldoende financiële middelen beschikken de kans te geven toch meubels en kleding te verkrijgen.

Daarnaast ondersteunt CapelleWerkt de acties van de Voedselbank. Door middel van donaties zijn wij in staat bewoners uit Capelle aan den IJssel die niet kunnen rondkomen te ondersteunen met voedselpakketten.
Ook de Boodschappenservice is een initiatief van CapelleWerkt. Wij bieden mensen die zelf (tijdelijk) niet in staat zijn hun eigen boodschappen te doen hulp door de boodschappen voor hen te doen en deze thuis bij hen af te leveren.

Geef een reactie

Show Buttons
Hide Buttons